Áp suất là một đại lượng vật lý thường được viết tắt là P. Áp suất được định nghĩa là một lực tác dụng vuông góc lên một khoảng diện tích xác định nào đó. Trong hệ đo lượng quốc tế, áp suất được tính bằng đơn vị N/m² và được gọi với tên gọi là Pascal (Pa) (tên gọi này được gọi theo tên của một nhà vật lý học người Pháp Blaise Pascal sống vào thế kỉ thứ 17

Áp xuất tác dụng 1Pa là rất nhỏ, nó xấp xỉ chỉ bằng một tờ tiền tác dụng lên mặt bàn.

Áp suất thường được đo với đơn vị là kPa

Ta có 1kPa = 1000Pa

Cách tính áp suất:

P = F / S

Trong đó: P là áp suất (đơn vị là Pa), F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép (đơn vị là N) có diện tích là S (đơn vị m²)

Đơn vị áp suất

Ví dụ:

Một máy thổi khí có áp suất max là 14 kPa thì ta có thể hiểu rằng máy thổi khí này có thể thổi một lực vuông góc lên mặt phẳng bằng 14000N trên 1m² mặt phẳng. Tuy nhiên tác dụng lên 1m² thì lớn vậy nhưng trên thực tế lực nó tác dụng vào một ống dẫn khí mà ta sử dụng 1 ống 1cm² thì lực tác dụng của nó chỉ là 1,4×10-3 kgf/cm² tương đương 0.014kg/cm².