0902.283.285

Công thức tính áp suất khí của máy thổi khí – quy đổi ra mục đích sử dụng

Công thức tính áp suất khí của máy thổi khí – quy đổi ra mục đích sử dụng

Hầu hết những người tiêu dùng thông thường chưa biết cách tính máy áp suất khí cho mục đích của mình sử dụng. Ví dụ như 1 ao hồ có diện tích 1000m2 thì cần loại máy thổi khí như thế nào cho phù hợp, dưới đây là các cách tính và công thức giúp người tiêu dùng tính toán đển chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Áp suất là một đại lượng vật lý thường được viết tắt là P. Áp suất được định nghĩa là một lực tác dụng vuông góc lên một khoảng diện tích xác định nào đó. Trong hệ đo lượng quốc tế, áp suất được tính bằng đơn vị N/m² và được gọi với tên gọi là Pascal (Pa) (tên gọi này được gọi theo tên của một nhà vật lý học người Pháp Blaise Pascal sống vào thế kỉ thứ 17

Đại lượng đặc trưng cho cường độ lực nén trung bình tác động theo phương vuông góc trên bề mặt vật thể, được xác định bằng tỉ số giữa lực phân bố đều và diện tích bề mặt bị tác động. AS: p = F/S nếu lực nén F phân bố đều trên bề mặt S. Trong hệ đơn vị SI, Áp suất đo bằng paxcan (Pa), 1 Pa = 1 N/m^2. Đơn vị ngoài hệ của AS là bar, atmotphe, milimét thuỷ ngân (mmHg), kgl/cm2; 1 bar = 10^5 Pa; 1 atm = 101,325 Pa; 1 mmHg = 133,322 Pa; 1 mm H2O = 9,80665 Pa

Áp xuất tác dụng 1Pa là rất nhỏ, nó xấp xỉ chỉ bằng một tờ tiền tác dụng lên mặt bàn.

Áp suất thường được đo với đơn vị là kPa

Ta có 1kPa = 1000Pa

Cách tính áp suất:

P = F / S

Trong đó: P là áp suất (đơn vị là Pa), F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép (đơn vị là N) có diện tích là S (đơn vị m²)

Đơn vị áp suất

                                                                        San-pham-may-thoi-thi

Ví dụ:

Một máy thổi khí có áp suất max là 14 kPa thì ta có thể hiểu rằng máy thổi khí này có thể thổi một lực vuông góc lên mặt phẳng bằng 14000N trên 1m² mặt phẳng. Tuy nhiên tác dụng lên 1m² thì lớn vậy nhưng trên thực tế lực nó tác dụng vào một ống dẫn khí mà ta sử dụng 1 ống 1cm² thì lực tác dụng của nó chỉ là 1,4×10-3 kgf/cm² tương đương 0.014kg/cm²…

Chính sách bán hàng, chiết khấu >>> Liên Hệ 

Địa chỉ bán hàng máy thổi khí con sò chính hãng 

Viết một bình luận