0902.283.285

Cung cấp sản phẩm chính hãng

Danh mục sản phẩm

Bơm chìm giếng khoan Franklin
Bơm chìm giếng khoan Sumoto
Bơm chìm giếng khoan Coveco
Bơm chìm giếng khoan Peroni
Bơm chìm giếng khoan Veratti
Bơm chìm nước thải Veratti
Bơm chìm nước thải Feroni
Bơm chìm nước thải Ebara
Bơm chìm nước thải Pentax
Bơm chìm nước thải KBZ
Máy thổi khí con sò Veratti
Máy thổi khí con sò Feroni
Máy sục khí tạo sóng Veratti
Bơm sục khí tạo sóng Veratti

Bơm chìm giếng khoan Franklin

Bơm chìm giếng khoan sumoto

Bơm chìm giếng khoan Feroni

Máy thổi khí

Máy sục khí tạo sóng

Bơm trục ngang Italy